pavartyti


pavartyti
pavartýti tr. Rtr, 1 1. iter. paversti 1. ║ Vienon bažnyčion žvakes pavartýta po nakčia rasdavo Mrc.sugriauti, sunaikinti: Pečius pavar̃tė, sienas ižgriovė [vėjas] DrskŽ. 2. iter. paversti 3: Pievą šienauna, razmuša pradalgius, tada pavar̃to, tada grėbia Kzt. Pavartýsma, papurtysma, visgi greičiau [žolė] apvis Slk. Pavartýt reikia šienai, – eisme grebot DrskŽ. | refl. tr.: Mašina nupjauna, tik pasvartýk [javus] Drsk. Reiks eiti šieno pasivartýti Yl. 3. į visas puses, visaip pasukioti, pasukalioti: Pavartýsim šveitrius kalavijus NdŽ. Sudėtos į paruoštą tirpalą vilnos atsargiai pajudinamos, pavartomos . Rasalo atsiranda, tuos kumpius reik pavartýt po tą rasalą PnmŽ. Gaspadinė, atsinešus mėsos gabaliukų dėt in puodą, rankosa mėsą pavar̃tė, prikišo prie nosies, pauostė . Tėvas kuls su spragilu, mas pavartýsam su šakėms Pp. Motina pavartė pavartė kepurę, pažiūrėjo, mato – nieko sau V.Krėv. Pavar̃tė pavar̃tė [skarelę] i padėjo (nepirko) Klt. | Reik i pavartýt, i pasodyt – jau prastai, kai reik sirgt Jrb. Pavartýk metus kitus pasliauką žmogų, išmanysi Jezaus malonę Krš. | refl. tr., intr.: Ir pradėjo gydytojas Kažamėką tyrinėti, į visas puses pasivartydamas A.Gric. Gražiai pasivar̃to ant skersinio 1. Aš negaliu nė pasivartýt: ma[n] gelia strėnas i kojas Jrb. Pati pasvar̃tė lovoj i vėl ažmigo LTR(Ds). Ožka, pasivar̃čiusi kvepiančioje žolėje, užlipo ant kalniuko .pakraipyti, pajudinti į šalis: Pelė tiktai uodegai (instr. sing.) pavartỹs pavartỹs Zt. Pažiūrėjo, pavar̃tė akis ir nieko nesakė Dkš. | refl.: Akies obuolys nepasivarto . 4. ŠT291, NdŽ, , 1 pasklaidyti: Paraginus pirkti pasiskaityti kokią knygutę, pavartys pavartęs ir meta šalin Žem. Petras, kur tik pamatydavo knygų, neiškęsdavo nesustojęs ir jų nepavartęs V.Myk-Put. | refl. tr. NdŽ, 1. 5. refl. 1 vartantis pagulėti: Eikim sau pasivartyti lovoje saldžiai Mair. Prašom pagulėt, pasivartýt da lovo[je] Ėr. Leisk man ramiai pasivartyti prieš saulutę Blv. 6. panaršyti, pajaukti (ppr. ieškant ko): Pavartýti archyvą NdŽ. 7. paliesti, pajudinti, pačiupinėti: Šiemet pjautuvo i nepavar̃tėm Dglš. Katras rūbas guli i guli nepavartýtas, kandės praryja Klt. Gražiai sudėkit, pakraulykit, kad kas nepavartýt nereikalingas Azr. Šitų pinigų nepavartìs mano Slk. | prk.: Pasidairę pamatytume ir daugiau savo bendrųjų reikalų, pavartytų, pasvarstytų ir numestų A.Sm. 8. kaitalioti: I paaudžia, i pavar̃to (pakeičia nyčių suvėrimą) – dvijo reik [kilimus] austi Grd. 9. prk. pakraipyti, iškraipyti: Visaip gali tą žodį pavartýti Plšk. 10. refl. smarkumui nusakyti: Kaimynas par balių kad ėmė bučiuot moteris pasivartýdamas Kair. Duoda ir duoda pasvartýdamas tas lietus .
◊ liežùvį pavartýti 1 galėti pašnekėti: Vos pavar̃to liežùvį NdŽ.
smãginis pavartýti pagalvoti, pasvarstyti: Ūkininkai dar pavar̃to smãginis, ką su žeme daryti, kaip būs Krš.
\ vartyti; apvartyti; atvartyti; davartyti; įvartyti; išvartyti; nuvartyti; pavartyti; parvartyti; pervartyti; pravartyti; privartyti; razvartyti; suvartyti; užvartyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pavartyti — pavartýti vksm. Pavar̃tė kar̃dą rañkose …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pavartalioti — NdŽ 1. DŽ, KŽ žr. pavartyti 2: Stambiūsius [dobilus] pavartaliokiat KlvrŽ. Plaks tus linus vienaip, kitaip, pavartalioji, išsklaidai Šv. 2. žr. pavartyti 3: Paplojo baltai įkaitusią geležį, pavartaliojo reples, pažiūrėjo A.Vencl. Šeimininkas iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavartinėti — 1. iter. pavartyti 2: Pavartinėk nuejęs šieną Ds. 2. iter. pavartyti 3: Prie jų (krosnių) stovėjo pusnuogiai barzdoti žmonės su odinėmis prikyštėmis ir pavartinėdami kaitino geležį rš. 3. iter. pavartyti 4: Pavartinėti knygą NdŽ. vartinėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavartymas — pavar̃tymas sm. (1) DŽ 1. → pavartyti 2: Už pavar̃tymą [šieno] kišk, už pjovimą kišk – neapsimoka ir karvė Sug. Pats perėjimas – ne vien giesmininko aptūptų kiaušinių vienodas šildymas, bet ir jų pavartymas snapu nuo ketvirtos šeštos tupėjimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvartyti — tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, DŽ1; D.Pošk, N, L 1. iter. apversti 1: Va kačiukai visus bukietus apvar̃to aukštyn kojom Pnm. ║ virstant apdaužyti, aptrankyti: Lig naujà – jau apvartyta mašinelė Krš. 2. iter. apversti 4: Kepenę kepdamas apvartyk tankiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvartyti — tr. NdŽ; M, L 1. N, Rtr, KŽ iter. atversti 1: O ji atvertė kėdes aukštielninkas, o jos (laumės) nebegali atsiversti BsPII71(Lkv). Šieną iš pradalgių atvartyti J. Einu šieno atvartyt Rmš. Kad pagada, do reikia atvartyt miežiai – atverst atverst… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davartyti — ×davartyti (hibr.) tr. baigti vartyti į kitą pusę: Davartysiu šienelį, testa jis išdžiūsta Drsk. vartyti; apvartyti; atvartyti; davartyti; įvartyti; išvartyti; nuvartyti; pavartyti; parvartyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiūturiuoti — išsiū̃turiuoti tr. 1. skalaujant vandenyje pavartyti: Išsiū̃turiavo baltinius eketėn, ir balti jau! Kč. 2. sukant vandenį inde, išskalauti: Išsiū̃turiuok viedrą, pildama pamazgas Krsn. Išsiū̃turiuok uzboną švariai, tai pienas ne tep greit surugs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvartyti — tr. Rtr; N 1. LL167,329, L, KŽ, DŽ1 iter. išversti 1: Ižkratau, ižvartau SD327. Šunys išvartỹs tavo puodelius, bliūdelius J. Gavėnai pečiuj puodus išvar̃to, mėsą atradę išveža paėmę Skp. Vėjas išvar̃tė gubas Š. Po lietaus buvo rugiai (rugių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvartyti — tr. Š; LL164,170 iter. nuversti: 1. Vėjas nuvar̃tė medžius NdŽ. Daug anas (traktorininkas) stulpų nuvar̃to Pls. 2. Nenuvartyk nuo stalo žvakių DŽ1. Vėjas nuvartė nuo šelmenio lentgalius Grž. 3. nugriauti, sugriauti: Nieko neliko: nuvar̃tė viską – …   Dictionary of the Lithuanian Language